Privacy Policy

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Polityką Ksppolonia jest poszanowanie Państwa prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy od Państwa uzyskać za pośrednictwem naszej strony internetowej, https://ksppolonia.pl/ oraz innych stron internetowych, które są Państwa własnością i które obsługujemy.

Prosimy o podanie danych osobowych tylko wtedy, gdy są nam one naprawdę potrzebne do świadczenia usług dla Ciebie. Zbieramy je w sposób uczciwy i zgodny z prawem, za Państwa wiedzą i zgodą. Informujemy również, dlaczego je zbieramy i jak będą one wykorzystywane.

Gromadzone informacje przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia żądanej usługi. To, jakie dane przechowujemy, chronimy w ramach akceptowanych przez nas środków handlowych, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.

Nie udostępniamy żadnych danych osobowych publicznie ani stronom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.

Nasza strona może zawierać linki do stron zewnętrznych, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad treścią i praktyką tych stron i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich politykę prywatności.

Użytkownik może odrzucić naszą prośbę o podanie jego danych osobowych, ze świadomością, że możemy nie być w stanie zapewnić mu niektórych z pożądanych usług.

Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk w zakresie prywatności i danych osobowych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki obchodzimy się z danymi użytkownika i danymi osobowymi, prosimy o kontakt z nami.

Niniejsza polityka obowiązuje od 1 marca 2020 roku.

 

 

 

Możesz przeczytać więcej o nas tutaj.